ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7735-9054 E-mail : sur_bannadoem@doae.go.th
http://bannadoem.suratthani.doae.go.th/

ประมวลภาพ
นายจรัญ จันทะโน เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยข้าราชการ
  สำนักงานเกษตรกรอำเภอบ้านนาเดิม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
  ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555
  ณ วัดทองประทาน ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอบ้านนาเดิม ประธานในพิธี
 
       
       
 
       
 
 
       
 
 
       
       
       
 
จุฬาภรณ์/ ภาพข่าว
อภิรดา/ รายงาน